Tip


Tot aan de oplevering valt het bouwproject onder het risico van de aannemer. Na de oplevering bent u eigenaar en valt de woning onder uw risico. Zorg daarom dat u bij oplevering de benodigde verzekeringen heeft geregeld.


Tip


Tijdens de bouw wordt er via dekvloeren, stukadoorwerk etc. veel vocht in uw woning gebracht. Ventileer daarom na oplevering zo goed mogelijk. Zet ventilatieroosters zo ver mogelijk open en zet de mechanische ventilatie op stand 2. Zet binnendeuren onder een hoek van 45 graden open. Dit bevordert een goede luchtciculatie en voorkomt het kromtrekken van de binnendeuren.

Oplevering

Wanneer uw nieuwe woning gereed is zal er een opleveringskeuring plaats vinden. U loopt dan samen met de aannemer door de woning om visueel te controleren of alles correct volgens bestek en tekeningen is uitgevoerd. Tijdens deze keuring worden eventeel geconstateerde gebreken vastgelegd in een proces verbaal van oplevering. Op het proces verbaal van oplevering wordt ook genoteerd binnen welke termijn de geconstateerde gebreken verholpen dienen te zijn. Na de oplevering krijgt u de sleutel overhandigd en bent u officieel eigenaar van de woning.


Officieel document
Het proces verbaal van oplevering is een officieel document dat na opstelling door de opdrachtgever en de aannemer ondertekend wordt. Als tijdens de oplevering gebreken over het hoofd worden gezien, kan hier later geen klacht meer over worden ingediend. Een oplevering is dus een serieuze zaak die om een deskundig oog vraagt.


Onafhankelijke deskundige

Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander waar we op moeten letten bij een oplevering. Als onafhankelijke deskundige zoren wij dat alle geconstateerde gebreken op de lijst van de aannemer vermeld worden. Verder zien wij er ook op toe dat u de opleveringsmap ontvangt met hierin de benodigde garanties, revisietekeningen, onderhoudsadviezen, kleuren- en materiaallijst, lijst met onderaannemers, gegevens klachtenprocedure etc.
Over ons  |  Offerte vergelijk  |  Afspraken met de aannemer  |  Toezicht  |  Totale begeleiding |  Oplevering   |  Bouwkundige keuring   |  Tarieven   |  Contact  


Copyright © Baseline Bouwbegeleiding, 2007. All rights reserved.

wat is dit