Over ons


Tijdens onze werkzaamheden in de calculatie, werkvoorbereiding en projectbegeleiding, merkten wij dat een bouw of verbouw project voor u als opdrachtgever, heel veel impact heeft op uw dagelijkse bezigheden. Zaken die voor een aannemer gesneden koek zijn, zijn voor u veelal nog enorme vraagtekens. En bij het (ver)bouwen alleen blijft het niet voor u. Vergunningen, architect en inrichting zijn nog maar een paar onderdelen waar u mee te maken krijgt.


Bouwen zonder teleurstellingen
Wij zagen bij mensen om ons heen dat door discommunicatie, veelal met de aannemer, teleurstellingen ontstonden. Met de wetenschap dat dit soort teleurstellingen absoluut niet nodig zijn, is Baseline Bouwbegeleiding in augustus 2007 ontstaan. Baseline Bouwbegeleiding begrijpt uw wensen en communiceert met de aannemer op gelijk niveau. Wij zorgen er voor dat al uw wensen opgenomen en duidelijk omschreven worden in de offerte van de aannemer. Uiteraard voor zover deze wensen technisch haalbaar zijn.
Dankzij onze jarenlange ervaring zien wij ook direct de mogelijke knelpunten in de uitvoering van uw project. Wij overleggen hierover met de aannemer zodat deze punten de benodigde aandacht krijgen. Verder controleren wij ook voor u of alles tijdens de uitvoering correct gaat. Een klein stuk lood dat verkeerd wordt aangebracht kan al heel vervelende lekkages tot gevolg hebben.


Correcte uitvoering, 110% woongenot
Wanneer uw bouwproject soepel verloopt en technisch hoogwaardig wordt uitgevoerd, resulteert dit voor u in 110% woongenot. Dat de waarde van uw huis er ook aanzienlijk baat bij heeft, mag voor zich spreken. Dat zijn de zaken waar het bij ons om draait.Over ons  |  Offerte vergelijk  |  Afspraken met de aannemer  |  Toezicht  |  Totale begeleiding |  Oplevering   |  Bouwkundige keuring   |  Tarieven   |  Contact  


Copyright © Baseline Bouwbegeleiding, 2007. All rights reserved.

wat is dit